Over het project

‘Klimaatoverleg Midwest’ ondertekende in de loop van 2018 het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. De groep gemeenten met Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene ondertekende al in 2015 het Burgemeestersconvenant 2020 waarbij ze zich engageerden om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Onder impuls en begeleiding van WVI kozen zij er toen voor om die uitdaging samen met de buurgemeenten aan te gaan om zo efficiënter te werken, kennis te bundelen, ideeën uit te wisselen en betere resultaten te behalen.

Nu neemt de groep de volgende stap. Klimaat en energie blijven immers actuele thema’s. In het traject 2030 wordt gestreefd naar 40% minder CO2-uitstoot. Dit kan door het nemen van maatregelen rond energie-efficiëntie en het inzetten op de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Daarnaast blijven de gemeenten niet blind voor de klimaatverandering. Thema’s zoals overstromingen, hitte en droogte komen ook in het traject  aan bod.

Door de positieve ervaringen binnen het traject 2020 besloten de 8 gemeenten samen verder te werken. Ze laten zich begeleiden door WVI voor de opmaak van het klimaatplan. Onder de projectnaam “PentaHelix” wordt een participatief traject opgezet waarbinnen zowel overheden, kennisinstellingen, NGO’s, bedrijven en burgers vanaf de start betrokken worden bij de opmaak van het plan. Zo wil het project komen tot een gedragen actieplan waarin elke stakeholder zijn/haar verantwoordelijkheid kan definiëren en opnemen.

De termijn 2030 laat toe een langetermijnvisie op te bouwen en hierbinnen concrete en meer ingrijpende acties te realiseren.

Het PentaHelix project ontvangt Europese subsidies via het Horizon 2020 programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie.