Klimaattafels

Klimaatoverleg Midwest zoekt de inspiratie voor acties voor het klimaatplan niet enkel achter een bureau, maar ook bij de inwoners zelf.

Onder het motto “niet saai of ver van je bed” werd iedereen opgeroepen goede ideeën te delen via de klimaattafel die per gemeente georganiseerd werd. Thema’s die aangesneden werden zijn “huis, tuin en energie (wonen)”, “mobiliteit” en “leefomgeving”. Hiermee werden mensen aangesproken die hun energiefactuur lager willen krijgen, of het verkeer veiliger willen maken in de buurt, of wat extra groen in de gemeente wel zien zitten, of problemen met teveel of net te weinig water willen aanpakken. Kortweg, iedereen dus!

Via de infokrant, flyers en/of sociale media werd opgeroepen massaal deel te nemen aan de gemeentelijke klimaattafels, georganiseerd tussen begin april en midden mei 2019. Hoewel de klimaattafels achter de rug zijn, kan je nog steeds je ideeën kwijt. Dit kan via het contactformulier dat te vinden is in het luikje “Wat is jouw idee?”.

Voor meer informatie kan je je als inwoner wenden tot je eigen gemeente.