Klimaatplan 2030

Enkele weken voor corona het leven overhoop gooide, keurden de acht gemeenten van ‘Klimaatoverleg Midwest’ het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 goed, waarna het binnen het kader van het Burgemeestersconvenant 2030 werd ingediend bij Europa. Zo nemen Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene samen het voortouw om concrete klimaatambities waar te maken.

Het plan werd door WVI ontwikkeld binnen het Europees subsidieproject “PentaHelix”, waarin participatie en mede-eigenaarschap over klimaatacties voorop staan. Zo werd het mogelijk een participatief traject (o.a. via klimaattafels en ontwerpsessies) uit te rollen waarin zowel overheden, kennisinstellingen, NGO’s, bedrijfswereld en burgers betrokken werden bij de opmaak van het klimaatplan. Ook bij de uitvoering van concrete acties wordt op dit elan verder gewerkt. Zo wil het project komen tot een gedragen actieplan waarin elke stakeholder zijn/haar verantwoordelijkheid kan benoemen en opnemen.

Anderhalf jaar na de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 had Klimaatoverleg Midwest haar klimaatplan klaar, waarin de Europees vastgelegde doelstellingen (minstens 40% reductie in CO2-uitstoot en het verhogen van de weerbaarheid tegen de effecten van de klimaatverandering) onderschreven worden. Het plan bouwt een langetermijnvisie op en neemt hierbinnen concrete en ook meer ingrijpende acties op. Met de uitvoer van de acties werd ook al meteen aan de slag gegaan.

Voor de opmaak van het klimaatplan liet de groep gemeenten zich begeleiden door WVI. Het was ook WVI die eind februari 2020 het plan indiende bij de Europese Commissie, waarop het door Europa goedgekeurd werd. Het spreekt voor zich dat de gemeenten nu de maatregelen in de praktijk omzetten. Ze blijven hierbij investeren in het actief betrekken van hun stakeholders, zodat ook zij mee vorm geven aan concrete acties rond mobiliteit, woon-, werk- en leefomgeving.

Het Europese project PentaHelix ontving subsidies via het Horizon 2020 programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie. Naast België liepen er ook pilootprojecten in Noorwegen, Spanje, Letland en Kroatië.

DOWNLOADS